Biofarmaceutische Processen

Biologicals zijn farmaceutische producten waarin proteïnen bevatten die afkomstig zijn van biotechnologie en die werkzaam zijn als actieve substanties.

Door de jaren heen is een groot aantal verschillende biomoleculen en hun rol in verschillen biochemische processen onderzocht. Hieruit zijn veel verschillende types biologicals ontstaan voor verschillende toepassing op het gebied van therapeutische- en medische diagnostiek.

Deze kunnen ingedeeld worde in de volgende groepen maar beperken zich zeker niet alleen tot deze groepen:

  • Plasmafractionerende producten
  • Monoklonale antistoffen (mAbs)
  • Recombinerende proteïnen
  • Vaccinaties

De productieprocessen van de meeste biologicals bestaan uit vier grote op elkaar aansluitende delen namelijk: cel cultuur en fermentatie, oogsten en vaststellen, zuivering (purificatie), aseptische afvulling en afronding.

M-filter biedt een zeer breed scala aan microfiltratie producten voor media preparatie, steriele ontluchting, clarificatie van de cel oogst, vermindering van biologische belasting en sterilisatie van verschillende vloeistofstromen zowel in de upstream als downstream processen.

Microelectronics

Cell culture en Fermentatie

Mammalian Cell Culture
   -  Mediavoorbereiding
   -  Steriele ontluchting
Microbiële fermentatie
  -  Steriele ontluchting
  -  Steriel lucht spoelen
  -  Steriele filtratie van groeiregulatoren
  -  Steriele filtratie van alkalische / zure oplossingen pH controle 

Oogsten en verduidelijking

Zuivering (Purificatie)

Aseptisch Afvullen en afwerken

Aseptisch vullen en afwerken
   -  Sterilisatie van buffer
   -  Sterilisatie van product
   -  Sterilisatie van lucht / gassen
   -  Steriele ontluchting