Wijn - Membraanbescherming

Om de lange levensduur en het efficiënte gebruik van het eindfiltratiesysteem te garanderen, moeten gesuspendeerde deeltjes en het microbiële gehalte van de wijn worden gereduceerd met adequate voorfiltratie.

Membraanfiltratie is normaal gesproken het duurste filterstadium in de lijn en mag alleen gebruikt worden om microbes te verwijderen.

De Parker Domnick Hunter PREPOR reeks filters is ontwikkeld om te presteren in membraanbescherming. Het nieuwe PREPOR NG filter is ontworpen om de optimale keuze te bieden voor verhoogde microbiële beveiliging, fijne deeltjesretentie en de kracht die nodig is om herhaalde reiniging en terugspoelregeneratie te weerstaan.


PREPOR PP
  • Gist verwijdering
  • Bacteriële reductie
PREPOR NG
  • Hoogste retentie, geavanceerde diepte constructie
  • Gist verwijdering
  • Bacteriële reductie
  • Troebelheid reductie
  • Speciaal ontworpen voor terugspoel regeneratie