Wijn - Voorbehandeling

Ruwe waterbronnen zoals stadswater of oppervlaktewater bevatten een mengeling van verontreinigingen zoals vaste deeltjesvormige, colloïdale complexen en micro-organismen. Het gehalte van deze verontreinigingen zullen sterk variëren afhankelijk van de relatieve bron en het klimaat. Het is echter de ‘best practice’ om de kwaliteit van het water in de verpakkingsoperaties te standaardiseren om de efficiënte werking van deze processen te herstellen.


PEPLYN PLUS
  • Absolute retentie van deeltjes in verschillende filterfijnheden
  • Geplisseerde polypropylene constructie filter media voor maximale levensduur.
PARMAX
  • Groot diameter constructie voor high flow systemen en eenvoudige change outs.
  • Ideaal voor bulk waterbehandeling