Wijn - Flessenreiniging

Door gebruik te maken van een gestructureerde aanpak van utiliteitsbeheer, worden de risico's van de meest typische bronnen van eindproductverontreiniging tot een minimum beperkt. Een dergelijk gebied dat soms over het hoofd wordt gezien, zijn het risico van microbiële besmetting uit het proceswater dat wordt gebruikt om wasmachines, pijpwerk en flessen te reinigen of spoelen.

Om de risico's van microbiële infectie te elimineren, moet het water dat in contact komt met het eindproduct, het pakket of de apparatuur oppervlakken behandeld worden op het gebruikstermijn om de mogelijke gevaren te controleren. Parker Domnick Hunter raadt het gebruik van sterilisatiegraadfilters aan om verontreinigende organismen te verwijderen uit proceswater dat wordt gebruikt voor functies zoals flesspoeling.


BEVPOR WG
  • Gevalideerde verwijdering van water gedragen bacteria.
BEVPOR MS
  • Gevalideerde verwijdering van water gedragen bacteria.
  • Volledig integriteit testbaar.