Luchtfilters

Stoffilters voor inlaatlucht van energie systemen

Ten behoeve van de bescherming van turbines en motoren en het instant houden van hun rendement. De werkingsrichting van het filter is vrijwel altijd van buiten naar binnen, de filteroppervlakte is hierbij gemaximaliseerd. Het filtermateriaal dat doorgaans wordt toegepast is geïmpregneerd cellulose of polyester versterkt cellulose.

Filterelementen voor poedercoat installaties.

De stoffilters zorgen voor reiniging van de afgezogen lucht uit de poedercoat installatie. Veelal dient de lucht teruggeblazen te worden in de bedrijfsruimte; de emissie dient daarom minimaal te zijn. Doordat de filterelementen middels een reinigingssysteem in de installatie worden gereinigd, wordt voor deze toepassing vaak gebruik gemaakt van antistatisch polyestervlies dat bovendien wordt verbonden met aarde.

Filterelementen voor straalcabines.

De stoffilters voor straalcabines zorgen voor reiniging van de afgezogen lucht uit de cabines. Net als bij de poedercoat installaties dient in de ruimte een onderdruk te heersen, zodat de stof binnen de hiervoor bedoelde arbeidsruimte blijft. Ook hierbij geldt dat de emissie minimaal dient te zijn. Doordat de filterelementen middels een reinigingssysteem in de installatie worden gereinigd, wordt voor deze toepassing vaak gebruik gemaakt van polyestervlies.

Stoffilters voor beluchting en ontluchting (van silo’s)

Deze filterelementen zorgen ervoor dat be- en ontlading van silo’s, bunkers en andere opslagruimtes zonder stofbelasting voor de omgeving plaats kan vinden. De keuze van materialen is hierbij sterk afhankelijk van de bulkstof.

Stoffilters voor de hout- en kunststofverwerkende industrie.

Voor het stofvrij houden van de werkplekken bij de verspanende installaties. Waar men vroeger kon volstaan met een simpel stofzakje, dient men tegenwoordig de stofemissie zeer sterk te minimaliseren. M-Filter bouwt hiertoe elementen die direct op de bestaande afzuiginstallatie kunnen worden gemonteerd. De elementen kunnen voor een simpele reiniging worden voorzien van een zogenaamde roterende klopper.