Proces Gas filters

Stoffilters voor procesgasfiltratie worden toegepast in processen waar verontreinigingen, meestal in de vorm van een vaste stof, uit het procesgas worden gehaald. Door een op maat gesneden productie kan M-Filter inspelen op de specifieke wensen en eisen waar een dergelijk filter aan moet voldoen. De beschikbaarheid aan een breed scala aan materialen en technieken biedt ons de mogelijkheid om te anticiperen op temperatuur, chemische- en andere eigenschappen van specifiek proces.

Zo bouwt M-Filter:

-Heetgasfilters

-Stoffilters voor de farmacie

Heetgasfilters worden afhankelijk van het bereik ofwel uit hoogwaardige kunststoffen of uit speciale metaallegeringen geconstrueerd. Zo vinden onze filterelementen hun weg in de petrochemische industrie, waar onder inerte condities vaste deeltjes bij temperaturen tot 220°C dienen te worden afgevangen. Stoffilters voor droog eenheden in de farmacie. Deze filters zijn meestal opgebouwd uit een dieptewerkend filtermedium waarbij een hoge efficiency en hoge doorlaatbaarheid worden gecombineerd met een grote stofvangst capaciteit. De constructie delen bestaan meestal uit corrosie werende metaallegeringen.